HARMONOGRAM

23.01.2019 – 05.03.2019 (termin przesunięty z 01.03.2019)
Przyjmowanie zgłoszeń do V edycji konkursu EB Kreator

06.03.2019 – 13.03.2019
 Ocena zgłoszeń i wybór laureatów Konkursu przez Jury

28.03.2019
Finałowa Gala i ogłoszenie wyników V edycji Konkursu EB Kreator