HARMONOGRAM

05.12.2017 – 02.02.2018 Przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji konkursu EB Kreator

05.02.2018 – 23.02.2018 Ocena zgłoszeń i wybór laureatów Konkursu przez Jury

marzec 2018 Finałowa Gala i ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu EB Kreator