HARMONOGRAM

05.12.2017 – 09.02.2018 (termin przesunięty z 02.02.2018) Przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji konkursu EB Kreator

14.02.2018 – 23.02.2018 Ocena zgłoszeń i wybór laureatów Konkursu przez Jury

21 marca 2018 Finałowa Gala i ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu EB Kreator